Občianske združenie: Môže vykonávať podnikateľské aktivity?

Založenie občianskeho združenia vzniká za účelom vykonávania rôznych aktivít, ktoré ale nesúvisia priamo so snahou získavať financie pre súkromné účely jednotlivca. Je to spolok, ktorý môžu tvoriť ako právnické tak aj občianske osoby, väčšinou s cieľom vykonávať verejnoprospešné aktivity.

Nejaké finančné zisky za účelom vlastného obohatenia v tomto prípade nie sú prioritou a k tomuto občianske združenie neslúži, hoci je možné podnikať určité činnosti, z ktorých by sa čerpali finančné prostriedky napríklad na podporu zorganizovania nejakého verejnoprospešného stretnutia či ťažiť sa dá aj z reklamy na charitu. Kapitál je dnes totiž nutné investovať do každého kroku, no opäť- v prípade občianskeho združenia sa nazbieraný kapitál podnikaním investuje do verejnoprospešných cieľov, nie do obohatenia jednotlivca. Podnikanie tu nie je hlavným bodom, pripúšťa sa teda za spomenutých okolností.

ruky, podanie, súhlas

  • Finančné a prípadne iné prostriedky sa tu ale zväčša získavajú z príspevkov, primárne z príspevkov od členov tohto združenia.

Isté podnikateľské činnosti s OZ slúžia na podporu a prilepšenie alebo sú tieto činnosti riešením, ak má združenie nedostatok financií na vykonávanie svojich zamýšľaných verejnoprospešných cieľov. Stále sme však pritom, že podmienkou je práve tento faktor a nie podnikanie na podporu nahromadenia vlastných ziskov.

  • Istá forma biznisu je tu teda prípustná za istých podmienok, v akých ju predpisy SR nevylučujú. V skrate ide o to, že biznis a podnikanie nesmú byť primárnym cieľom združenia, môže slúžiť iba na podporu zamýšľanej veci, väčšinou s nejakým spoločensky aktívnym charakterom.

žena, ľudia, prepojenie

Takými podpornými činnosťami môže byť zorganizovanie napríklad športových, kultúrnych, prípadne iných spoločenských programov, do ktorých sa zapojí verejnosť. Buď širšia verejnosť ľudí alebo nejaká konkrétna skupina, pre ktorú je tento program primárne určený.

Aj v tomto prípade tak, ako v prípade súkromného podnikateľa platí, že občianske združenie musí mať k zamýšľaným podnikateľským aktivitám oprávnenie a tiež by mali byť spomenuté v jeho stanoveniach.