Najkrajšie krásy Slovenska

Kmeťov vodopád je ľadovcový a tektonický vodopád, ktorý sa nachádza vo Vysokých Tatrách. V Kôprovej doline. Preteká ponad granodioritom. Vysoký by mal byť osemdesiat až deväťdesiat metrov. Najvyšší vodopád na Slovensku si zamilujete.

údolí.jpg
 
Najstarší kostol na Slovensku – Kostol sv. Margity Antiochijskej – sa nachádza pri obci Kopčany. Blízko sú slovensko-české hranice. Tento kostol pochádza zo štrnásteho storočia, konkrétne prvá písomná zmienka bola nájdená z roku 1392. Patrí dokonca k najstarším kostolom strednej Európy. Najstaršia časť z neho je datovaná do deviateho až desiateho storočia. V okolí kostola fungovali malé osady až do trinásteho storočia.Až dokiaľ nezaniklo pôvodné veľkomoravské hradisko. Neskôr sa začali obyvatelia z osád sťahovať. Avšak kostol slúžil až do osemnásteho storočia.
 
Čičmany je obec, ktorá sa nachádza v Rajeckej kotline, v okrese Žilina.  Asi najnavštevovanejší a najznámejší skanzen na Slovensku. Typické sú pre neho drevené domčeky, ktoré sú ozdobené bielymi ornamentmi všelijakých geometrických tvarov. Je to naozaj unikát Slovenska, pretože tieto ornamenty sú zapísané aj v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Čičmanský vzor môžeme poznať aj vďaka oblečeniu našich olympinikov zo Sochi.
 
Demänovská ľadová jaskyňa sa nachádza v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách. Bola vytvorená z riečky Demänovka. Damänovské jaskyne sú celý komplex, ktorý tvorí asi tridsať jaskýň. Vstupný otvor leží vo výške sedemstoštyridsať metrov. Demänovská jaskyňa má nádherné kvaple.

dědina.jpg
 
Ak budete mať cestu okolo Levoče, nezabudnite navštíviť oltár Majstra Pavla z Levoče, ktorý má výšku až 18,62 metrov na výšku a šesť metrov na šírku.Je to hlavný oltár v levočskom chráme, zároveň je to aj jediné písomne doložené dielo Majstra Pavla. Oltár by mal pochádzať z rokov v rozpätí 1508 – 1517. Jeho prívlastkom je aj, že je najväčší neskorogotický krídlový oltár na svete.