Elektroinštalácie a ich plánovanie

Na plánovanie elektroinštalácie by ste mali zvoliť naozaj vyškoleného experta s bohatými praktickými a niekoľkoročnými skúsenosťami, keďže jej nesprávnym zapojením môžete ovplyvniť chod celej domácnosti. Projekt elektroinštalácie vrátane projektu bleskozvodu je nevyhnutné preto prenechať špecializovanému odborníkovi, ktorý je osvedčený a vie presne čo robí. Elektroinštalácie však nezahŕňajú iba plánovanie elektrických rozvodov, bleskozvodu, ale taktiež aj ďalšie rozvody, napríklad určené pre dáta, médiá, internet, kamerový bezpečnostný systém, zavlažovanie, bazénovú techniku a iné.

Pracujúci elektrikár

Okrem dôkladnej prípravy a vypracovania projektu je veľmi dôležité aj rozhodnutie o tom, aký druh produktu budeme počas inštalácie používať. Projekt a konkrétny produkt sa prispôsobuje podľa typu stavby, pre ktorú má byť zvolený. Pri klasických rodinných domoch je vhodnejšie urobiť predprípravu aj na také rozvody a systémy, ktoré momentálne neplánujete používať, ale v budúcnosti by ste o nich mohli mať záujem. Vždy je lepšie byť pripravený vopred, než potom neskôr zbytočne búrať steny a ďalšie priestory, aby sa mohli káble a systémy zapojiť.

Rozvody elektroinštalácií

Kvalitne a naozaj dobre vypracovaný projekt plánovanej elektroinštalácie rozvodov a iných systémov by mal spĺňať predpisy, ktoré sú určené v norme. Rovnako by mal zahŕňať informácie ako sú základné stavebné údaje, výpis elektrických spotrebičov, ktoré sa budú používať, približné množstvo spotrebovanej energie (príkony), predpokladané spotrebiče, ktoré sa budú používať naraz (súdobosť), všetky elektrické prípojky, elektro vedenie, systém sústavy napätia a propozícia bleskozvodu. Nevyhnutné je všetky inštalácie, systémy a prípojky pravidelne nechať skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom, aby sa nestalo, že sa náhodou zničia alebo ich narušením spôsobia v domácnosti nejakú škodu.